Миловъзоры

Купринъ Куку

Show your support to the artist by simple listening
or

Artist name: Купринъ Куку
Release tittle: Миловъзоры
Release date: 24.07.2020
Lyric language: Russian
Genre: Rock, experimental
Location: Ukraine

01. Шатобъроне Протабъриан
02. Конилюди
03. Вальсъ Петеръбургъ
04. Сонъ имъперии
05. Декабъристы
06. Богатыри
07. Летитъ снегъ
08. Сиромахъ, гавъранъ и шиша
09. Ева
10. Ангелъ онлайнъ
11. Садъ
12. Иерихонсъкая роза

℗© 2020 Купринъ Куку